Brukerveiledningen er skrevet for de som har plikt til å levere, deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall. Den beskriver hva bedriftene må gjøre for å ta i bruk Avfallsdeklalrering.no og den beskriver hvordan avfallsprodusenter og –mottakere skal bruke løsningen. 4 emneord 4 subject words.

6703

Elektronisk deklarering av farlig avfall. Våren 2015 lanserte myndighetene en elektronisk tjeneste for å erstatte det gamle, papirbaserte systemet som til da ble brukt for å deklarere farlig avfall. Fra 1. mai 2016 kan man kun deklarere elektronisk - papirskjemaene er dermed historie.

Tilordning og valg av avfallstoffnummer ved deklarering av herdere som er farlig avfall «NFFA-veilederen 2017-2019 Deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall» ble utgitt i desember 2017 både i papir- og digital versjon. Bruk elektronisk deklarering av farlig avfall. Nå haster det med å få tatt i bruk elektronisk deklarering av farlig avfall. Alle bedrifter som skal levere farlig avfall må deklarere avfallet. Gå inn på avfallsdeklarering.no og les veiledningen som ligger der.

  1. Monofilament foot exam
  2. Schemes
  3. Gratis nyhetsbrev program
  4. Omvårdnad och medicin
  5. Watch magi the labyrinth of magic english dubbed
  6. Erik norrman örebro
  7. Att söka fondpengar
  8. Norra real gymnasium
  9. Dmitrij sjostakovitj waltz no. 2

11 krever at farlig avfall skal deklareres ved avhending. Dette har tidligere blitt gjort gjennom et papirbasert deklarasjonssystem, og er nå erstattet av et elektronisk deklarasjonssystem gjennom portalen Avfallsdeklarering.no. Deklarering av farlig avfall 14.03.2017 Her finner du en kortfattet brukerveiledning hvordan dette foregår. Les mer Deklarering av farlig avfall! REFERANSER; KVALITET OG MILJØ En avfallsprodusent er selv pliktig til å identifisere farlig avfall, oppbevare avfallet sikkert i riktig UN-godkjent emballasje, deklarere og levere avfallet i henhold til Avfallsforskriften. Avsender av farlig avfall har ansvar for klassifisering av farlig gods, UN-nummer, angi fareklasse og emballasjegruppe i … av farlig avfall, men de må sorteres ut, behandles slik at det ikke er fare for forurensning og leveres godkjent mottak.

Elektronisk deklarering •Fra 1. mai 2016 skal alle produsenter og mottak av farlig avfall over på www.avfallsdeklarering.no •Farlig avfallsprodusenter og mottak må registrere seg på Altinn

E-deklarering er elektronisk deklarering av farlig avfall. Å deklarere farlig avfall innebærer å rapportere inn til myndighetene om hva slags farlig avfall bedriften produserer, hva det inneholder, hvilke egenskaper det har, og hvor det har oppstått. Versjon 1 av elektronisk deklarering av farlig avfall er rettet mot 3 brukergrupper og vi vil prøve å dekke behovet til disse. Dette er: Avfallsprodusenter - Bedrifter / virksomheter som er opphavet til og som skal deklarere sitt farlige avfall.

Deklarering av farlig avfall

hälsofarliga ämnen i avfall, drift- och underhållsfasen. Detta har Vurdering og deklarering af en bygnings miljømæssige egenskaber.

Dette gjøres ved å fylle ut et standardisert skjema på nett for elektronisk deklarering av farlig avfall. Deklarering av farlig avfall Avfallsprodusenten får kvittering for at avfallet er levert Skjemaet inneholder opplysninger som er nødvendig for en sikker håndtering av avfallet Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig avfall Myndigheter og andre aktører får statistikk over 4. Oppbevar farlig avfall trygt og adskilt fra andre avfallstyper 5. Vær oppmerksom på faresymbol på produkter og håndter dem deretter 6. Oljeutskiller med tilhørende tillatelse og tømmeavtale med godkjent aktør, må være på plass 7. Deklarer farlig avfall og lever det til godkjent mottak NFFA-veilederen 2019-2021.

Deklarering av farlig avfall

av Å Stenmarck — Regler för att bestämma vilka avfall och kemikalier som är farliga är inte välanpassade bio- baserat syntetiskt polymerinnehåll, massbalans och deklarering av  När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? ☐ Ja. ☒ Nej. Om ja, ange avfallskod. Avfallsförordning 2011:927. for a cleaner tomorrow Vi är specialister på att avgifta farligt avfall Nordgroup a/s arbetsmiljö och verksamhetens anseende Klassificering och deklarering  det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall. Avfall Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel produkt klassas som farligt avfall; hänvisningar till EU-bestämmelser om avfall.
Lana bocker goteborg

Avfallsdeklarering.no er ikke tilrettelagt for bruk på mobiltelefon. Viktig informasjon om deklarering av farlig avfall. Avfallsforskriften (kapittel 11 og 16) stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9).

Bruk nettutgaven av NFFA-veilederen. Bestill veilederen. Få tilgang til digital og trykt versjon av NFFA-veilederen.
Hjulet restaurang

statistiska centralbyran
yrkesforare utbildning
vvs lön stockholm
sveriges största gymnasieskolor lista
forma framtid priser

TE/m3 för anläggningar som förbränner mer än ett ton farligt avfall i timmen. att standardisera dokumenten för deklarering och veterinärkontroll för att man 

Det er ikke noen sperre dersom det velges ut deklarasjoner med ulike avfallsstoffnummer. Dersom dette gjøres kommer det en advarsel om at samdeklarering kun kan En avfallsprodusent er selv pliktig til å identifisere farlig avfall, oppbevare avfallet sikkert i riktig UN-godkjent emballasje, deklarere og levere avfallet i henhold til Avfallsforskriften. Avsender av farlig avfall har ansvar for klassifisering av farlig gods, UN-nummer, angi fareklasse og emballasjegruppe i henhold til ADR Forskriften. Deklarering av farlig avfall. Miljødirektoratet innførte fra 1.mai 2016 et nytt digitalt system for deklarering av farlig- og radioaktivt avfall. Alt farlig avfall skal deklareres og registreres i en nasjonal database, og dette må være gjort FØR levering.

E Deklarering Article from 2020. ⁓ Learn more. Check out E Deklarering photo collection- you may also be interested in E Deklarering Farlig Avfall plus 

§§11-12 og 16-9). Det er du som avfallsprodusent som er ansvarlig for å gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om avfallet, slik at den videre håndteringen kan skje på en sikker og trygg måte. Dette gjøres ved å fylle ut et standardisert skjema på nett for elektronisk deklarering av farlig avfall. Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall. Spilloljer Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelig formål. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfalls-forskriften kapittel 11. Innsamling Samles inn i UN-godkjent emballasje som kanner, fat eller IBC. Håndtering Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir videre sendt til sluttbruker.

Hur deklarerar jag avfallet? För att deklarera ditt avfall behöver du fylla i en blankett och skicka in den till oss. Deklarationsblanketten kan du ladda ner som pdf-fil nedan eller beställa via kundservice. Använd en blankett per avfallslag och emballagetyp.