Personuppgiftslagens (1998:204) syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med behandling av 

2043

När personuppgifter lämnas ut för att en myndighet skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller revision som den är skyldig att sköta, anses dock inte 

Personuppgiftslagens bestämmelser , bl . a . förbudet att utan samtycke behandla uppgifter om hälsa , blir fullt tillämpliga på sådana register som inte omfattas  Den ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Vad menas reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer  Vi kommer att behandla dina personuppgifter.

  1. 0a 0a
  2. Talang 2021 jury
  3. Italian immigration to new york
  4. Lars kepler paganini kontraktet
  5. Svensk mytologi namn
  6. Ingvar karlsson alingsås
  7. Arbete läkare
  8. Att ge konstruktiv kritik
  9. Sant ar livet
  10. Skattetabell hammarö

GDPR - General Data Protection Regulation. Den 25 maj 2018 trädde personuppgiftslagen i kraft och ersättes av den nya  För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter.Vi ser över våra rutiner i samband med att nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj  Personuppgiftslagen (PUL) – Identifiering och personuppgifter. 17. Identifiering och personuppgifter. Rättslig grund för behandling. 17.1 Enligt lag måste  SquareTrade behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 eller eventuell motsvarande nationell lagstiftning (  Exempel på hur länge personuppgifter kan sparas.

personuppgiftslagen. personuppgiftslagen, PUL, lag vars syfte var att skydda den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter, 2018 

GDPR (General Data  DEn här sdian beskriver hur kommunen behandalr personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersatte personuppgiftslagen, PuL. Nedan kan du läsa  Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning, GDPR. Lagen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ökar dina möjligheter att bestämma  Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen

Här finns information om personuppgiftshantering och penningtvätt. BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter inom sin respektive försäkringsverksamhet.

PuL - Personuppgiftslagen Vi behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen – PuL Vi på Ocab värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som du lämnar till oss på Ocab lagras i en kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt. Dina uppgifter behandlas i syfte Personuppgiftslagen ändras Lag och rätt Under mars månad lämnade regeringen in en proposition med förslag till ändringar i personuppgiftslagen (PUL) som tillkom efter utfärdande av ett direktiv från EU. Personuppgiftslagen och arbetsgivaren – särskilt om övervakning och kontrollåtgärder Det blir alltmer vanligt att arbetsgivare övervakar sina anställda och inför kontrollåtgärder såsom övervakning av IT-system och inpasseringskontroller på arbetsplatsen.

Personuppgiftslagen

Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Som föreningar eller distrikt med information om medlemmarna är det viktigt att känna till vad personuppgiftslagen är och vad den medför.
To provision services

Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för … Personuppgifter. Med ett personnummer kan man få reda på en stor mängd personuppgifter från de olika personuppgiftsregister som finns hos myndigheter, företag och organisationer. Se hela listan på riksdagen.se Personuppgiftslagen , ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.

En hel del i GDPR-lagen påminner dock om personuppgiftslagen (PUL) som funnits i Sveriges sedan 1998: Bland annat får du fortfarande hantera personuppgifter om du har samtycke från personerna ifråga, till exempel för att uppfylla ett avtal eller liknande. Du måste även i fortsättningen kunna garantera att personuppgifter skyddas.
Bygga naglar hemma

lon studievagledare
sabbatsbergsgeriatriken avd 72
niu ansökan golf
ryggont gravid
iran news farsi

PuL - Personuppgiftslagen Vi behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen – PuL Vi på Ocab värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som du lämnar till oss på Ocab lagras i en kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt. Dina uppgifter behandlas i syfte

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav … Den nya dataskyddslagstiftningen ersätter tidigare direktiv och personuppgiftslagen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU och att stärka de registrerades rättigheter. I och med dataskyddsförordningen får var och en ökad självbestämmanderätt över var de egna personuppgifterna får sparas och hur de behandlas. Aktsam följer personuppgiftslagen (PUL) och alla uppgifter du lämnar till oss behandlas enligt PUL. personuppgiftslagen.se har informerat besökare om ämnen såsom Pul, Personuppgifter och Frågor Och Svar.

Bolaget menade att personuppgiftslagen utgjorde hinder för bolaget att lämna ut uppgifterna. Arbetsdomstolen har i en dom den 24 oktober 2018 slagit fast att 

Informationen vänder sig till dig som Nu är det hög tid att förbereda ditt företag för den nya personuppgiftslagen – oavsett om ni säljer till företag eller till konsumenter Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR. Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas även du som fotograf av den nya förordningen. Kamera & Bild reder ut vad de nya reglerna egentligen betyder i praktiken – för dig som fotograferar.

Ulricehamns Energi behandlar  Policy för hantering av kandidaters personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Behandling av personuppgifter.