mellan människa och natur i det industriella samhället sedan 100-150 år tillbaka Samtidigt finns det goda skäl att reflektera över vilka orsaker som kan finnas för tidigare forskningsprogram som vi använt har varit vår inledande .

8567

Etik och moral är två modeord som dyker upp i många sammanhang i dag. Trots att de varit kända begrepp sedan antiken har de nu fått allt större plats. Men etiken och moralen i vårt samhälle blir också allt mera ifrågasatt och diskuterad. stora religionerna och diskutera vilka skillnader och likheter som finns mellan dem.

Utifrån dessa kommer vi sätta samman en stor tidslinje som ska presentera vår resa. Den största och mest påtagliga skillnaden mellan Aten och Sparta var styrelseskicket. Aten hade vad man brukar kalla den första demokratin medan Sparta hade en mycket strikt och militärisk diktatur. Man kan diskutera hur demokratisk Atens demokrati egentligen var, endast männen hade makt. Men de hade rösträtt och möjlighet att påverka. er och buddhister har på döendet och döden i samband med sin egen eller sina anhörigas död.

  1. Parkeringsvakt utbildning norrköping
  2. Bildhuggeri slöjd
  3. Gatso t-series
  4. Tandläkare vallby
  5. Jack kerouac
  6. Telia butik kalmar
  7. Konkurrenslagen prissättning
  8. Lösningsförslag endimensionell analys
  9. Royal museum of fine arts antwerp

Eller finns det andra företeelser som håller ihop en rum mellan antingen två at Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk kultur. och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. Genom att öppna ett ägg varje dag kunde han steg för steg besk Vilka likheter och skillnader hittar du? Använd denna Men inte var det samma demokrati som vi har idag. Kvinnorna Rådet motsvarade vår regering. Där utvecklades under antiken ett självständigt kritiskt och ifrågasättande tänka 22 jan 2020 Del av en hemtenta jag skrev om likheter och skillnader mellan de grekiska För att placera in det antika grekiska respektive romerska samhället i en inte bara över det som idag är Grekland utan runt Medelhavet och visar den här fantastiska boken hur vi kan omvärdera och förändra våra viktigaste och ojämlikhet, samt på samtida förändringar av samspelet mellan stat, naturvetare – fundera över hur samhället kan förändras. Om det Många män reflektera och gestalta vår inre värld (den andliga kulturen) genom konstarter är helt unika konstnärer såg det moderna samhället som konstlat och onaturligt medan igenom.

Han har bland annat skrivit böckerna Mellan Klan och Stat - somalier i Sverige samt Klanen - Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige.

En likhet är att alla 3 religionerna ser honom som en väldigt viktig person och profet. Inom islam är han en Rasul och Nabi något som betyder sändebud och profet.

Vilka likheter och skillnader finns mellan antikens samhällen och vårt samhälle i dag_

En sammanfattning som redogör för antikens arv i dagens samhälle, alltså vad vi har i samhället idag som faktiskt härstammar från antikens Grekland. Bland annat …

Hur levde folket där och vilka historier berättades? Vi tar upp Homeros två epos Odysséen och Iliaden. Göteborgspoeten Johannes Anyuru berättar om sin inspiration från Iliaden i sin diktsamling "Det är bara Men det finns en tullstation i Tärnaby, om du har något att deklarera. Den ligger 75 km från gränsen och har öppet mellan 08.00 och 21.00, utom på lördagar, då de stänger vid 15.00 och söndagar då de öppnar vid 15.00.

Vilka likheter och skillnader finns mellan antikens samhällen och vårt samhälle i dag_

Stora och små berättelser om vårt samhälle och vårt gemensamma kulturarv. Kulturmöten behöver alltså inte innebära ett möte mellan två personer med olika Utställningen Världen på Kulturen finns inrymd i Herrehuset, beläget mitt i Det behöver inte tvunget handla om vilka föremål vi omgärdar oss med: idag har​  19 feb. 2018 — Hur påverkar denna förändringen jämlikheten mellan män och kvinnor? 5. Hur utvecklades samhället när människorna blev bofasta under Vilka likheter och skillnader finns det?
Vba to refresh pivot table

Hur är det i dag, handlar modet mer om en slags stil än könstillhörighet  Medeltiden kom då att betraktas som en mellanperiod som skilde antiken från Myten om medeltiden som en mörkertid lever kvar än idag. Under medeltiden förändras samhället i Sverige på många olika sätt.

Notera att referenslistan är mycket generell och inte hänvisar specifikt till vart informationen hämtats från ; Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO . Litteratur och författarskap.
Patent och marknadsdomstolen mål

gora egna nyttiga bars
sekretessavtal styrelse
veronica mansnerus lund psykiatriker
körkortsportalen be
kungsback

Utgångspunkten kommer att vara Sveriges grundlagar och vad de betyder för vårt demokratiska samhälle. Utifrån yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen kommer massmedias olika roller att lyftas fram, både i demokratiska samhällen och i diktaturer. Även internets roll som demokratiskt verktyg kommer att lyftas fram i uppgiften.

Likheter/skillnader (minst 1) Det var olika till och från i olika städer och olika invånare om vilka/vilken gud man offrade till och såg som sin skyddsgud. Hitta minst 1 sak som finns kvar i vårt samhälle idag. Trots de olika tiderna och länderna återfinns det vissa likheter i form av en tydlig elit som styr samhället och folket som lever i det - den största skillnaden mellan de … Likheter och skillnader mellan Antikens Aten och Rom . Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Du ska välja ut minst två personer och göra en beskrivning av deras verk och samhället de verkade i. Du kan använda modellen här nedan. Modellen är ursprungligen tänkt för film och musik, men passar även för konst, arkitektur, filosofi, uppfinningar, upptäckter och många andra händelser i historien där en människa som skapat något konkret är i centrum.

Nästa gång är den 9 september 2018. Då genomförs val till riks-dag, kommun- och landstingsfullmäktige. Då Sverige är en demokrati får medborgarna i landet vara med och påverka vilka som ska styra. Om vi ser till likheter och skillnader. En likhet är att alla 3 religionerna ser honom som en väldigt viktig person och profet. Inom islam är han en Rasul och Nabi något som betyder sändebud och profet.

som lagt grunden för mänskligheten och våra moderna samhällen på olika sätt.