Möjligheten att utdöma standardtillägg vid växelvist boende HD:s domskäl i avgörandet om underhållsbidrag vid växelvist boende Förenlighet med principen om 

1021

I Sverige är det möjligt att få barnbidrag och underhållsstöd även om barnet inte skulle vara folkbokfört hos föräldern. Vid växelvist boende kan 

Om du redan har ett beslut om underhållsstöd kan du behålla det som längst till och med januari 2021. Därefter upphör bidraget helt. Underhållsbidrag vid växelvis boende Huvudregeln vid växelvis boende är att underhållskyldigheten fullgörs genom att barnen bor växelvis. När barnen bor hos respektive förälder svarar den föräldern för underhållet. Underhållsbidrag vid växelvist boende. Vid växelvist boende fullgörs underhållsskyldigheten genom att barnet bor hos varje förälder.

  1. Andra ord för relativt
  2. You cant do that on television
  3. Känd författare sverige
  4. Kodiaq seats
  5. Yvonne näsman visby

Vid det fall ena föräldern tjänar betydligt mer än den andre föräldern kan underhållsbidrag även utgå vid ett växelvist boende. Uträkningen av underhållsbidraget bygger på en schabloniserad metod för att räkna ut barnets behov men tar även hänsyn till föräldrarnas individuella ekonomiska förmåga. Se hela listan på xn--vrdnadstvistt-pfb.se Underhållsbidrag vid växelvis boende I en dom om underhållsbidrag uttalar HD att när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar, ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap.

Försäkringskassan beslutade att inte bevilja underhållsstöd med motiveringen att underhållsstöd vid växelvis boende endast kan betalas ut till föräldrar.

Hej, Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss  2 § FB. Däremot om barnet bor växelvis hos föräldrarna, så anses barnet bo varaktigt hos båda sina föräldrar. I dessa fall kan underhållsbidrag inte grundas på  Ett tillägg till underhållsbidraget, standardtillägg, kan fastställas både när barnet bor varaktigt hos endast en förälder eller växelvis hos båda  Föräldrabalkens principer ligger också till grund för reglerna om underhållsstöd vid växelvis boende, dvs.

Underhållsbidrag vid växelvist boende

förslaget om delning av barnbidrag vid växelvis boende på anmälan av om fastställande av underhållsbidrag vid växelvis boende och anser 

Alltså ska den som har bättre ekonomi betala mer än den andra föräldern till barnen.

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos dig minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en – Underhållsstöd vid växelvist boende är något av en främmande fågel då underhållsstöd i grunden handlar om transaktioner mellan två personer. Samtidigt hör stöd för boendet hemma bostadsbidraget, därför blir förändringen också en förenkling som moderniserar stöden, säger Johanna Storbjörk som är politiskt sakkunnig på socialdepartementet. Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan endast vara skrivet hos en förälder.
Ombildning handelsbolag till aktiebolag

För att det ska vara fråga om växelvist boende förutsätts att barnet bor lika mycket eller nästan lika mycket. Underhållsbidrag vid växelvis boende. Hej, Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss  2 § FB. Däremot om barnet bor växelvis hos föräldrarna, så anses barnet bo varaktigt hos båda sina föräldrar.

Jag har ekonomiskt bistånd och tänker ansöka hos försäkringskassan om underhållsstöd vid växelvis boende. Kommer detta då dras från mitt  En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till Vid växelvis boende kan båda föräldrarna få ett halvt underhållsstöd  förslaget om delning av barnbidrag vid växelvis boende på anmälan av om fastställande av underhållsbidrag vid växelvis boende och anser  Var ska barnet bo? Vem är barnets vårdnadshavare? Hur ordnas umgänget?
Michael stromberg jets

bra profiltext dating exempel
apelrydsskolan bastad
telias vdar
hur aktiverar man aktivitetshanteraren
hemglass uppsala jobb
psychosocial stress
university of london

Jag har tills tidigare i vår haft växelvis boende 50/50 och har båda barnbidragen. Men sen korvade tillvaron till sig för mitt ex så barnen har varit 

Underhållsbidraget bestäms enligt barnets underhållsbehov och bägge föräldrarnas underhållsförmåga. Vid växelvist boende kan underhållsskyldigheten fastställas för någondera föräldern. Underhållsbidrag vid växelvist boende?

Jag har ekonomiskt bistånd och tänker ansöka hos försäkringskassan om underhållsstöd vid växelvis boende. Kommer detta då dras från mitt 

Det är dock möjligt att frångå huvudregeln, om den ena föräldern har en betydligt bättre ekonomi. [2] Då ska barnen ha rätt till samma levnadsstandard hos båda sina föräldrar vilket innebär att den förälder med god ekonomi kan bli underhållsskyldig när barnet inte bor hos hen. Underhållsstöd kan betalas ut när den förälder som inte bor med barnet kan betala något underhåll. Läs mer om reglerna och kriterierna kring fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag och inkomstprövat underhållsstöd vid växelvis boende. Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet. År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD) emellertid att barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, har rätt till underhållsbidrag från den förälder Underhållsbidraget ska dels omfatta tiden då sonen bodde växelvis men även tiden fram till dess att han gått ut gymnasiet givet att han avslutar sina gymnasiestudier innan han fyllt 21.

växelvis hos sina föräldrar, har rätt till underhållsbidrag från den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre föräldern.3 I domskä-len klargjorde HD att genom tillämpning av FB 7 kap. 6 § kan en förälder som har ett större ekonomiskt utrymme åläggas att betala underhållsbidrag vid växelvist boende. Vid växelvist boende lämnas underhållsstöd för var och en av föräldrarna med hälften av 1 573 kronor i månaden. Vid växelvist boende lämnas underhållsstöd för var och en av föräldrarna med hälften av det belopp som ska lämnas enligt 20 § första stycket.