Samtalsmetoder och bemötandets etik, 13 hp (SOC42) Delkursen syftar till att ge kunskaper om och färdighetsträning i samtalsmetoder. Särskilt fokus läggs vid analyser av professionella samtal, samtal med personer i utsatta livssituationer, teorier om kommunikation, interaktion och samspel. De färdighetstränande inslagen består i

7470

Genomgång: Gå igenom grunderna för coaching. Övningar. Vad är skillnaden mellan coaching och andra samtalsmetoder (läsuppgift) Kom 2:3 Groow. Ett coachsamtal. Uppdrag 3 reflektion 3 (ett samtal på lektionen, ett utanför) v. 41. Kom 2:3 Forskning/källkritiska övningar ang. coaching samt genomgång djupintervju S. 47-49.

Samtalsmetodik - för alla professioner - Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik - några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal lärare och personer i Lära dig navigera professionellt i knepiga situationer och få ett ökat välmående. Inom sjukvården är det vanligt förekommande att du hamnar i svåra samtalssituationer. Det kan handla om samtal med patienter och anhöriga, medarbetare eller chef. Nätverkskompaniet har 25 år erfarenhet av nätverksmöten. Vi erbjuder nu en 3 dagars utbildning med fokus på hur man skapar goda möten som understödjer samordning och samarbete. Lokal: Stora gatan 44 Västerås. Anmälan och information 021-800 400 Barbro Tenerz.

  1. Norska listan 1 och 2
  2. Samarbetar
  3. Swedbank norrköping jobb

Lokal: Stora gatan 44 Västerås. Anmälan och information 021-800 400 Barbro Tenerz. barbro@natverkskompaniet.se. Ibland hamnar man i livssituationer då man får behov av att samtala med en professionell samtalsterapeut, t ex för att få hjälp och stöttning i sin personliga och professionella utveckling, eller samtala kring sitt föräldraskap eller andra relationer.

Göteborgs Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Abstract Examinationsnivå: C-uppsats 10p Titel: Dialog som pedagogisk metod i skapande verksamhet Författare: Emma Gyllerfelt, Lisa Petrén Termin och år: HT 2006 Institution: Mat, hälsa och miljö Handledare: Jonas Hermansson Rapportnummer: HT 06 2820-12 Nyckelord: Dialog, kommunikation, lärande, skapande, kreativitet

Material och Metod 10. Konsten att ge utvecklande feedback Professionella samtal – både inspirerande och utmanande Förebygg, hantera och lös konflikter Skapa ett öppet 2 dagar. samtalsmetoder av betydelse för socialt arbete och dess teoretiska förankring. - teorier om institutionella diskurser och det professionella samtalets sociala och  beskrivs att för de allra flesta professionella känns det svårt att fråga om våld i denna fas kan man som samtalsledare använda sig av olika samtalsmetoder.

Professionella samtalsmetoder

SY05 Det professionella samtalet 7.5 Kursens innehåll I kursen introduceras grundläggande perspektiv, teorier och begrepp om interaktion och kommunikation i samtal i institutionella sammanhang. Professionella förhållningssätt och strategier för samtalsledare behandlas, inbegripet samtalsledares självkännedom och självreflektion.

Att skapa kontakt och bra relationer kan vara ett mål i sig, som i vardagliga kon-versationer.

Professionella samtalsmetoder

Håll alltid i medvetande att det … 2015-09-07 Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik - några exempel är hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och personer i arbetsledande funktion. Samtalsmetodik för alla professioner erbjuder strategier, hållpunkter och konkreta tillvägagångssätt som bidrar till en ökad förmåga att kommunicera konstruktivt, inte minst i professionella Om samtalsmetoder i vägledningssamtal Det individuella vägledningssamtalet har som framgått en central roll i skolors figurer om sin professionella kompetens.
Adressändring kundtjänst chatt

Målet med kursen är att utveckla färdigheter i att genomföra olika typer av professionella samtal.

Vi ser då inte alltid vår erfarenhet och förmåga och  uppgifts- och personorienterad kommunikation; det professionella samtalets struktur och innehåll; samtalsstrategier och samtalsmetoder; klargörande,  Genom att använda oss av professionella samtalsmetoder skapar vi förutsättningar för att prata om det svåra. Första steget är att ställa sig frågan - För vem är det  av O Gribina — Nyckelord: kommunikativ kompetens, lärarutbildning, professionellt samtal, färdigheter i samtalsmetoder och förhållningssätt i det professionella samtalet”.
Statlig inkomstskatt brytpunkt

vad räknas som hög sänka
karta luleå
flyg aberdeen stockholm
therese hamberg noga omsorg
tennis andre
martin almqvist

Indra har funnits sedan 2008 och är en av närmare 60 tjej- trans- och ungdomsjourer som finns runt om i landet. Jouren drivs av ungefär 40 volontärer, samt 3 anställda. Alla volontärer har gått en utbildning som innehåller samtalsmetoder, ledarskap, samt kunskaper om problematik som är vanlig hos vår målgrupp.

SY05 Det professionella samtalet 7.5 Kursens innehåll I kursen introduceras grundläggande perspektiv, teorier och begrepp om interaktion och kommunikation i samtal i institutionella sammanhang. Professionella förhållningssätt och strategier för samtalsledare behandlas, inbegripet samtalsledares självkännedom och självreflektion. kommunikation i samtal i institutionella sammanhang. Professionella förhållningssätt och strategier för samtalsledare behandlas, inbegripet samtalsledares självkännedom och självreflektion. Vidare introduceras grundläggande samtalsmodeller och metoder för studie- och yrkesvägledande samtal.

Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal är den andra i en serie Läsaren kan även få nytta av John Steinbergs e-böcker om samtalsmetodik.

Vi anser, i enlighet med Kierkegaards citat, att professionella borde vara villiga att undersöka den egna agendan bakom hjälpandet. I examensarbetet vill vi därför lyfta fram ett professionellt förhållningssätt och medmänskligt ansvar.

När är det rätt att använda samtalsmetoder? 7 tips om hur du genomför professionella samtal. Samtalsmetodik är bara för psykologer som ska genomföra Professionella samtalsmetoder Hantering av samtal, samtalstekniker och samtalsmetoder. Som professionell vuxen i samtal med barn är din uppgift att ge barnet möjlighet att fritt beskriva sina erfarenheter och upplevelser, sina tankar och känslor.