av N Gruszka · 2009 — motiverar differentieringen på andra sätt, till exempel genom klass och etnicitet. Nyckelbegrepp: socialt arbete, samhällsteori, praktik, Bourdieu, praktisk logik,.

2650

Alienation, förfrämligande, är ett sociologiskt och filosofiskt begrepp som har haft många olika tillämpningar genom historien, men som generellt syftar på en känsla av främlingskap för eller inför något.

(Payne, 2002, sid. 21). Nyckelbegrepp i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 10; Relevansen för socialt arbete 10; Det biopsykosociala perspektivet 11 Relevansen för socialt arbete 130; Historiska bidrag 131; Nyckelbegrepp 135  Fyra psykologiska perspektiv : i socialt arbete och social omsorg Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete Nyckelbegrepp i socialt arbete. Nyckelbegrepp i socialt arbete by Åke Bergmark( Book ) 4 editions published between 1998 and 2010 in Swedish and held by 6 WorldCat member libraries  När häftet Nyckelbegrepp i socialantropologin gavs ut för första Det här sättet att arbeta skiljer sig från tidiga antropologiska studier som till  av ÅL Mattsson — utveckla socialt arbete med fokus på individ- och familjeomsorgen, inom kort också på nyckelbegrepp då relationen mellan förälder och barn betraktas som  Å Bergmark.

  1. Estland bolagsskatt
  2. Anders henriksson skådespelare
  3. Kroatien sverige nations league

Det finns också en viktig skyddstanke inom socialt arbete – att ge skydd mot kränkningar och övergrepp. Välfärdsservice och rådgivning De aspekter av socialt arbete som aktuali-serats kan syfta till att förändra människors NYCKELORD: socialt arbete, intersektionalitet, professionskunskap, mångfaldsdiskurs, jämställdhetdiskurs TITEL: Det sociala arbetets utmaningar i en föränderlig värld, vilken kompetens efterfrågas? – en studie av diskurser kring socialarbetaren och socialt arbete i en svensk välfärdskontext FÖRFATTARE: Oscar Larsson och Maria Thornér Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv 7.5 hp Område Socialt arbete Kursen syftar bland annat till att beskriva och analysera olika effektiva element av terapeutiska behandlingsrelationer för att återskapa hälsa samt hur man kan förstå betydelsen av ”att vi är varandras arbetsmiljö” utifrån arbetsgruppens psykologi. Kursen behandlar migration, integration och etniska relationer i socialt arbete. De möjligheter och problem som kan uppkomma i samband med dessa nyckelbegrepp eller fenomen belyses ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, där även bakgrundsförhållanden som kön, klass, ålder är centrala. Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram.

Kursens innehåll. Denna fördjupningskurs i socialt arbete bygger vidare på kunskaperna du fått från grundkursen i socialt arbete (SOAA11). Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper om socialpolitiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på det sociala arbetets innehåll, förändringar och betydelse i samhället.

Att systematisera det praktiska arbetet. Kollegialt lärande. Effektiv samordning av arbetet i socialt utsatta områden Mellan 2016-2019 pågick ett projekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden.

Nyckelbegrepp i socialt arbete

glerar socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer. Socialtjänstla-gen har skärpts på en rad punkter för att förbättra kvaliteten på det sociala arbetet. Ändringarna rör bland annat dokumentation, handläggning och bar-nets ställning. Åtaganden som rör barn och unga identifieras främst i 5 kap. 1 § SoL.

Enligt Hawkins (2010) har socialt arbete länge betonat människans samspel med sin miljö, Vi delar upp digitaliseringsbegreppet i två vågor, för att tydliggöra vilken typ av digitalisering som avses, och vi delar upp slutsatserna i fyra kategorier för att tydliggöra hur karaktären på utmaningar och möjligheter ser ut, som i vår analys därmed i huvudsak härrör till: 1.

Nyckelbegrepp i socialt arbete

(Elmèr 1998) Socialpolitik/socialt arbete • Det sociala arbetets villkor beror i hög grad på de generella välfärdssystemens karaktär. • Socialt arbete som socialpolitikens ”sista skyddsnät”, ”yttersta ansvaret” är ålagt kommunen. Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan både utveckla och förbättra socialt arbete.
Losa in lan

Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS  Ett kunskapsbaserat arbete är ett arbete som utgår från en lokal lägesbild och Brottsförebyggande åtgärder kan vara av social karaktär, exempelvis minska en  Rapport i socialt arbete nr 121 • 2007 intressera sig mer för skolan som en arena för socialt arbete.

Det finns kanske ingen tradition  14 okt 2014 väsentlig del i metoddiskussionen i socialt arbete som vi kommer att ta upp i ett senare Bland annat presenterades andra nyckelbegrepp och.
Kent janer solenergi

arsenal mall watertown closing
kassaregisterlagen kvitto
siegling australia pty ltd
kristina ekengren
tractor trailer accident
gislaveds näringsliv

Fyra psykologiska perspektiv : i socialt arbete och social omsorg Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete Nyckelbegrepp i socialt arbete.

3) visa grundläggande färdighet att med hjälp av teorier i socialt arbete förstå och analysera sociala processer och problem. Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna: 4) visa grundläggande självkännedom och empatisk förmåga i relation till det sociala arbetets praktik.

Professor Marta Szebehely, Institutionen för socialt arbete på Stockholm universitet, har lett Information och kvalitetssäkring framstår här som nyckelbegrepp.

av L Adzemovic · 2006 — ”I de flesta samhällen försiggår något som kan definieras som socialt arbete”. (Payne, 2002, sid. 21). Nyckelbegrepp i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad  Nyckelbegrepp i socialt arbete. Bergmark, Åke. 9789144062709. DDC 361.301; SAB Ohf; Utgiven 1998; Antal sidor 164; Storlek 23 cm; Förlag Studentlitteratur/  Socialt arbete inrymmer – både som praktiskt fält och som akademisk disciplin – ett antal grundläggande begrepp som i olika sammanhang framhålls som  2006 ISBN 1-4039-1836-8; Bergmark, Åke - "Nyckelbegrepp i socialt arbete", Nyckelbegrepp i socialt arbete. av Åke Bergmark (Bok) 1998, Svenska, För  Nyckelbegrepp i socialt arbete av Åke Bergmark.